WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ | WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH | KONSULTACJE DLA RODZICÓW |
KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH | REKRUTACJA 2016/2017 | PLAN NP 2015-2016 |
Certyfikat UNESCO
Certyfikat
Certyfikat
Nasi partnerzy
Szkoła
Dla uczniów
Dokumenty
Wymiana międzynarodowa
KONTAKT DO SZKOŁY
Copyright ©
Zespół Szkół w Wieprzu
Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu
34-382 Bystra
ul. Szkolna 800
Tel/Fax. +48 33 867-59-12
SEKRETARIAT: gimnazjumwieprz@gmail.com
ADMIN. STRONY:
Alina Jakubiec

Mikołajki w naszej szkole. 6.12.2016 r.

Dokumenty historyczne dotyczące św. Mikołaja, jego życia i działalności są bardzo skąpe. Niewielka ilość autentycznych informacji na jego temat chętnie była uzupełniana kolorowymi szczegółami legend. To co na jego temat później napisano, zaczerpnięte zostało w większości z pięknych baśni lub biografii innych postaci. Nie umniejsza to jednak faktowi, że choć postać św. Mikołaja obrosła w liczne legendy, jest on postacią na wskroś historycznie autentyczną.
| JEŚLI BYŁEŚ(AŚ) GRZECZNY(A), TO SOBIE ZAGRAJ |

Próbny egzamin gimnazjalny. (6-8.12.2016 r.)

W dniach 6, 7, 8 grudnia 2016 r. odbędzie się próbny egzamin gimnazjalny:
a) część humanistyczna – 6 grudnia 2016 r. (wtorek)
* z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
* z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza – 7 grudnia 2016 r. (środa)
* z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
* z zakresu matematyki – godz. 11:00
c) język obcy nowożytny – 8 grudnia 2016 r. (czwartek)
* na poziomie podstawowym – godz. 9:00
* na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Reforma oświaty - MEN.

Przygotowana reforma edukacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat. MEN zależy na tym, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców miał dobrą szkołę i dobrą edukację. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także propozycja nowych rozwiązań w rozwoju szkolnictwa zawodowego silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.
| REFORMA OŚWIATY | | PODSTAWY PROGRAMOWE I SIATKI GODZIN |

„Bądźmy wrażliwi na innych” realizacja programu w naszej szkole.

2 grudnia 2016 r. w naszej szkole będzie realizowany program „Bądźmy wrażliwi na innych”. Spotkania z przedstawicielami różnych instytucji mają na celu uwrażliwić młodego człowieka na potrzeby innych, wyposażyć ucznia w wiedzę i umiejętność zachowania się w różnych trudnych i nieprzewidywalnych sytuacjach. Dostarczyć również młodzieży informacji na temat niesienia pomocy poszkodowanym. W tym dniu zajęcia będą trwały do godziny 13:00. Koordynator: mgr Jolanta Kuś.

„Metody i techniki uczenia się” - warsztaty.

W dniach 10 i 30 listopada 2016 r. odbyły się warsztaty dla uczniów klas pierwszych gimnazjum poświęcone technikom i metodom uczenia się. Warsztaty prowadziła mgr Iwona Mysłek-Kocur, pracownik Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Żywcu. Uczniowie zostali zapoznani m.in. z różnymi sposobami myślenia, ze sposobem tworzenia mapy myśli, zasadami zapamiętywania, ćwiczeniami rozwijającymi koncentrację uwagi, zdolności zapamiętywania i utrwalania materiału. Pedagog szkolny mgr Małgorzata Zawada

„Warsztat archeologa, czyli jak zostać odkrywcą zaginionych światów”.

W dniu 25 listopada 2016 r. 18 uczniów naszego gimnazjum pod opieką mgr Małgorzaty Zawady i dr. Przemysława Dyrlagi uczestniczyło w warsztatach pt. „Warsztat archeologa, czyli jak zostać odkrywcą zaginionych światów” zorganizowanych w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej. Zajęcia miały na celu przybliżenie metod pracy archeologa prowadzącego badania terenowe na różnych obszarach kulturowych i geograficznych. Główna narracja odnosiła się do problematyki badań w europejskim kręgu kulturowym (w tym szeroko rozumianym regionu bielskiego), a także różnic i podobieństw do badań archeologicznych na terenie Egiptu oraz obszaru Mezoameryki. Podczas warsztatów uczniowie mieli bezpośredni kontakt z wybranymi przykładami zabytków archeologicznych odkrywanych podczas badań oraz praktyczne zajęcia związane z tzw. archeologią eksperymentalną. Zajęcia prowadzili znani archeolodzy mgr Bożena Chorąży i dr Bogusław Chorąży. Ponadto uczestnicy wyjazdu byli na spacerze po bielskiej starówce i w katedrze św. Mikołaja.

Szkolne Koło PCK - akcje: „Pomocna Dłoń” i „Gorączka Złota”.

Szkolne Koło PCK ogłasza akcję „Pomocna Dłoń” organizowaną z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Akcja ta trwa do 9 grudnia 2016 r. Zbieramy produkty żywnościowe dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W imieniu ofiarowanych dziękujemy za waszą ofiarność i serce.
Szkolne Koło PCK ogłasza również akcję „Gorączka Złota”. Zbieramy pieniądze o najmniejszych nominałach. Akcja ma na celu pozyskanie funduszy na pomoc dla rodzin z powiatu żywieckiego. Zebrane pieniądze zostaną przekazane do PCK w Żywcu.
W listopadzie odbył się szkolny etap XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Wzięło w nim udział 8 uczniów. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Martyna Żur klasa II a i Anna Puda klasa I b. Opiekun: mgr Jolanta Kuś.

Noc filmów - Samorząd Uczniowski.


Swoje „święto” w naszej szkole obchodzili w nocy w piątku na sobotę (25-26.11.2016) miłośnicy i znawcy sztuki filmowej. Samorząd szkolny zorganizował pierwszą w historii Gimnazjum w Wieprzu „Noc filmów”. Młodzież od godz. 19.00 do 8.00 oglądała i dyskutowała o filmach z przeróżnych gatunków. Najbardziej wytrzymali nie zmrużyli oka ani na minutę! Miejmy nadzieję, że CDN…

Nasze sukcesy: "Spacerem po mojej wsi" - film.

25.11.2016 r. uczniowie naszej szkoły odebrali w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz nagrodę za zajęcie I miejsca w gminnym konkursie filmowym "Spacerem po mojej wsi". Laureaci to uczniowie kl. IIa: Mikołaj Biegun. Maciej Bojda i Kajetan Noga. Wszyscy zebrani na sesji rady mogli obejrzeć ich 10-minutowy film reklamujący naszą wieś. Nagrodę wręczył wójt Gminy Maciej Mika oraz przewodniczący rady Piotr Piela. Opiekun uczniów: mgr Teresa Biela.

Dyskoteka Andrzejkowa. 24.11.2016 r.


W dniu 24.11.2016 roku gimnazjaliści bawili się na dyskotece andrzejkowej. Była dobra muzyka, tańce, liczne zabawy oraz konkursy, a także czas na wróżby. Dziękujemy za udaną zabawę! Opiekun SU: mgr Aleksandra Dziki.

Szkolny konkurs czytelniczy: Czy znasz bohaterów powieści "Krzyżacy" - H. Sienkiewicza? - wyniki.

Od 7.11.2016 r. - 21.11.2016 r. w naszej szkole będzie realizowany konkurs czytelniczy pod hasłem: Czy znasz bohaterów powieści "Krzyżacy" - Henryka Sienkiewicza? W dniach od 7.11.2016 r. - 21.11.2016 r. w naszej szkole był realizowany konkurs czytelniczy pod hasłem: Czy znasz bohaterów powieści "Krzyżacy" - Henryka Sienkiewicza? Na korytarzu i w bibliotece znajdowały się wcześniej rozwieszone na kartkach pytania dotyczące bohaterów powieści. Właściwą odpowiedź na dane pytanie należało złożyć na kartce z podpisem do biblioteki szkolnej. Uczniowie, którzy uzyskali największą ilość prawidłowych odpowiedzi, zostaną nagrodzeni oceną bardzo dobrą z języka polskiego i pochwałą do dziennika. Organizacja: mgr Alina Jakubiec i mgr Teresa Biela.
| WYNIKI |

1
Licznik odwiedzin
odsłon od 3.XII.2008r.
OUR SCHOOL
A BIT ABOUT US

Gimnazjum jest laureatem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych projektów.

Mottem szkoły jest:
Semper in altum!

- "Zawsze wzwyż"

Konkursy
Rodzice
Szkoła ponadgimnazjalna
Inne
Archiwum
Gimnazjum w Wieprzu
WYBRANE FILMY: Nasza szkoła...: MINĘŁO 15 LAT...: ...przy szkole: PREZYDENT USA I MY: PREZYDENT MALTY I MY: PREMIER POLSKI I MY: KONSUL GENERALNY POLSKI W ROSJI I MY: