WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ | WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH | KONSULTACJE DLA RODZICÓW |
KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH | REKRUTACJA 2016/2017 | PLAN NP 2015-2016 |
Certyfikat UNESCO
Certyfikat
Certyfikat
Nasi partnerzy
Szkoła
Dla uczniów
Dokumenty
Wymiana międzynarodowa
KONTAKT DO SZKOŁY
Copyright ©
Zespół Szkół w Wieprzu
Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu
34-382 Bystra
ul. Szkolna 800
Tel/Fax. +48 33 867-59-12
SEKRETARIAT: gimnazjumwieprz@gmail.com
ADMIN. STRONY:
Alina Jakubiec

Prof. Jacek Purchla przewodniczącym sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie w 2017 roku.

W dniach 24–26 października br. w siedzibie UNESCO w Paryżu obraduje Komitet Światowego Dziedzictwa na 40 sesji, kontynuując obrady przerwane w Stambule w związku z próbą wojskowego zamachu stanu w Turcji. W Stambule podjęto decyzję, że 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa odbędzie się w Krakowie w dniach 2–12 lipca 2017 r. Jej przewodniczącym został wybrany prof. Jacek Purchla, wybitny znawca zagadnień dziedzictwa kulturowego, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
| ZOBACZ WIĘCEJ |

XVIII Jesienny Zlot Turystyczno – Ekologiczny „Czyste Góry”.

22.10.2016 r. uczniowie z naszej szkoły pod opieką pana Tomasza Juraszka wzięli udział w XVIII Jesiennym Zlocie Turystyczno – Ekologicznym „Czyste Góry”, zorganizowanym przez Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, Starostwa Powiatowego w Żywcu. Tegoroczny finał imprezy odbył się w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu-Moszczanicy. Opiekun grupy wybrał trasę prowadzącą od nowego mostu w Żywcu przez Górę Burgałowską do Moszczanicy. Uczniowie porządkowali szlaki turystyczne oraz podziwiali piękne krajobrazy Żywiecczyzny. Na koniec uczestnicy rajdu otrzymali posiłek oraz wzięli udział w konkursie – niespodziance, oraz w quizach, w których mieli możliwość zdobycia różnych nagród. Odbyły się dwa konkursy powiatowe – krajoznawczy i ekologiczny (po 1 uczestniku z każdej szkoły). Nasi uczniowie również wzięli w nich udział.
Kamil Drewniak zajął I miejsce w konkursie krajoznawczym.
Tymoteusz Gancarczyk otrzymał wyróżnienie w konkursie ekologicznym.
SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Pracownicy oświaty uhonorowani Medalami Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, nagrodami Śląskiego Kuratora Oświaty.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 17 października 2016 r. w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego gościli dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy, samorządowcy, przedstawiciele organizacji społecznych i inne osoby zasłużone dla oświaty. W obecności włodarzy powiatów, miast i gmin, dyrektorów delegatur Kuratorium Oświaty, przedstawicieli związków zawodowych 390 osób zostało odznaczonych i nagrodzonych przez wicewojewodę Jana Chrząszcza oraz śląskiego kuratora oświaty Urszulę Bauer.
Medal Komisji Edukacji Narodowej jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Nagrody ministra i kuratora otrzymują nauczyciele, którzy posiadają wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.
W naszej szkole zostali wyróżnieni nastepujący nauczyciele: mgr Alina Jakubiec (medal KEN), mgr Teresa Biela i mgr Małgorzata Krzuś (nagroda ŚKO). SERDECZNIE GRATULUJEMY!
| ZOBACZ WIĘCEJ |

XVI Dzień Papieski w polskim Kościele.

Od roku 2001 obchodzony jest w polskim Kościele rzymskokatolickim Dzień Papieski – dzień wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II i promocji jego nauczania. Przypada w niedzielę przed 16 października – rocznicą wyboru kardynała Karola Wojtyły na następcę Świętego Piotra. Dnia 16 października 1978 roku, arcybiskup krakowski kardynał Karol Wojtyła jako pierwszy kardynał z Polski, jak również pierwszy po 455 latach biskup Rzymu, niebędącym Włochem, został wybrany na papieża i przybrał imię Jan Paweł II. Również w tym dniu, 16 października 2002 roku, Jan Paweł II wprowadził do Różańca Tajemnice światła.
Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego to "Bądźcie świadkami miłosierdzia".
W dniu 17 paździenika br., o godz. 10:45 na sali gimnastycznej naszej szkoły odbędzie się uroczysta akademia z okazji Dnia Papieskiego.

Święto Komisji Edukacji Narodowej. 14.10.2016 r.

W dniu 14 października, jak co roku będziemy obchodzić Dzień Nauczyciela. Z tej okazji uczniowie chcieliby złożyć nauczycielom serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia i satysfakcji z wykonywanej pracy. W tym dniu wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8:00, jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
PLAN DNIA:
8:00 - 9:15 spotkanie z wychowawcami klas;
9:15 - 10:30 uroczysta akademia;
około 10:30 uczniowie udają się do domu.
Uroczystą akademię z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej przygotują uczniowie klas pierwszych pod kierunkiem mgr Barbary Piątek-Matlas i mgr Magdaleny Szczotki.
NAGRODY DLA NAUCZYCIELI:
mgr Alina Jakubiec - Medal Komisji Edukacji Narodowej
(Ministerstwo Edukacji Narodowej);
mgr Teresa Biela - nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach;
mgr Małgorzata Krzuś - nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach;
mgr Jolanta Kuś - nagroda Dyrektora Szkoły;
mgr Barbara Piątek-Matlas - nagroda Dyrektora Szkoły;
dr Przemysław Dyrlaga - nagroda Dyrektora Szkoły.
SERDECZNIE GRATULUJEMY!
| ZOBACZ WIĘCEJ |

Wybory do Samorządu Uczniowskiego - Wyniki. 6.10.2016 r.

6 września 2016 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Spośród 106 uczniów gimnazjum w wyborach wzięło udział 102. W skład nowego Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum weszło 6 osób, po jednej z każdej klasy. Przewodniczącym nowego Samorządu został Robert Berek z klasy Ia. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została mgr Aleksandra Dziki. Organizacja: mgr Małgorzata Zawada i dr Przemysław Dyrlaga.
| PROTOKÓŁ |

Szkolny Konkurs Czytelniczy "Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza".

W roku 2016 przypada 100-tna rocznica śmierci, 120-ta rocznica pierwszego wydania "Qvo vadis" i 170-ta rocznica urodzin Henryka Sienkiewicza. Bieżący rok został ustanowiony Rokiem Henryka Sienkiewicza, pisarza, który jak głosi uchwała senacka "w czasach zniewolenia pisał dla pokrzepienia serc, a jego książki zbłądziły pod strzechy". Doceniając twórczość pisarza, nasza szkoła organizuje szkolny konkurs czytelniczy pod hasłem "Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza". Konkurs odbędzie się 15 listopada 2016 r. Zapraszamy już teraz wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie. Organizacja: mgr Alina Jakubiec i mgr Aleksandra Dziki.
| REGULAMIN KONKURSU |

Realizacja projektu w Chorwacji "Connecting Pupils to the European Space". 29-30.09.2016 r.

W dniach 29-30.09.2016 r. nauczyciele z naszej szkoły: mgr Kamila Kowalska i mgr Tomasz Juraszek wzięli udział w kolejnym spotkaniu, w ramach programu Erasmus+, "Connecting Pupils to the European Space". Spotkanie odbyło się w szkole partnerskiej w Gradacu. Uczestnicy rozmawiali z nauczycielami oraz uczniami biorącymi udział w projekcie, a także zapoznali się z systemem edukacyjnym obowiązującym w Chorwacji. Przedstawiciele naszego gimnazjum wspólnie z partnerami z innych krajów: Anglii, Hiszpanii, Rumunii, Grecji, Turcji i Chorwacji, opracowywali zagadnienia do szóstej części materiałów nauczania "Traditional Cuisine" (Tradycyjna kuchnia), prezentowali i omawiali przygotowane przez uczniów materiały. Materiały te już wkrótce zostaną dodane na stronę internetową projektu http://www.erasmusproject.co.uk/. Uczestnicy spotkania ustalili wspólnie terminy następnej wideokonferencji, w której udział będą brać uczniowie zaangażowani w realizację projektu. Koordynator na terenie Polski: mgr Kamila Kowalska
| ZDJĘCIA |

Konkursy kuratoryjne 2016/2017.

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych. Szczegóły organizacyjne zostały opisane w Regulaminie konkursów przedmiotowych i tematycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego organizowanych w roku szkolnym 2016/2017. Regulaminy i terminarz poniżej:
| REGULAMINY | | TERMINY |

Październik - Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych.

W 1971 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych. Organizacja ta zajmuje się problemami bibliotek oraz bibliotekarzy szkolnych. I właśnie to Stowarzyszenie w 1999 roku zainicjowało Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych. Obchodzone jest w czwarty poniedziałek października. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.Tegoroczne hasło obchodów brzmi "Książka to dopiero początek…". Organizacja: mgr Alina Jakubiec.
| ZOBACZ WIĘCEJ |

Wybory do Samorządu Uczniowskiego. 22.09.2016.

Kandydaci na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum są proszeni o przedstawienie swoich programów wyborczych do 30 września 2016 r.
Jednocześnie informuje się wszystkich nauczycieli i uczniów gimnazjum, że wybory przewodniczącego odbędą się w dniu
6 października 2016 r. między 9:50 a 10:35 w sali nr 11.
Organizacja: mgr Małgorzata Zawada i dr Przemysław Dyrlaga.

Światowy Dzień Sybiraka oraz 77. rocznica agresji ZSRR Na Polskę. 17.09.2016.

77 lat temu, 17 września 1939 r., łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób weszły w życie ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski.
Od 1991 roku organizowany jest 17 września - przez Związek Sybiraków, polską organizację grupującą byłych zesłańców, Dzień Sybiraka.

Zebranie z rodzicami. 07.09.2016.


W dniu 9 września 2016 r. (piątek) o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych. Wychowawcy: mgr Barbara Piątek-Matlas i mgr Magdalena Szczotka serdecznie zapraszają wszystkich rodziców.

Biuletyn informacyjny. 07.09.2016.

Zapraszamy do lektury szóstego biuletynu wydanego w ramach programu Erasmus+, w którym zamieszczona jest m.in. relacja z wizyty w Polsce i opis działań zrealizowanych przez szkoły partnerskie, biorące udział w projekcie „Connecting Pupils to the European Space”. Opracowanie: mgr Kamila Kowalska. Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej naszego projektu: http://www.erasmusproject.co.uk/
| BIULETYN |

„Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” – konkurs dla uczniów. 06.09.2016.

Do 20 września uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce i za granicą mogą wysyłać swoje prace dotyczące Rotmistrza Witolda Pileckiego na konkurs literacki „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”. Organizatorem przedsięwzięcia jest krakowska Fundacja GDZIE.
Projekt objęty został honorowym patronatem Andrzeja Dudy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.
| ZOBACZ WIĘCEJ |

8 września: Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji.

W tym roku, Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji obchodzony będzie po raz pięćdziesiąty. Proklamowany został decyzją Konferencji Generalnej UNESCO w 1966 r., w wyniku postanowień Kongresu Ministrów Edukacji w Teheranie, w 1965 roku oraz przyjętych na nim postanowień i rekomendacji na temat kierunków działań, które powinny być podjęte dla rozwiązania problemu analfabetyzmu na świecie. Na Kongresie pojawiło się po raz pierwszy pojęcie analfabetyzmu funkcjonalnego.
| ZOBACZ WIĘCEJ |

Wycieczka do Muzeum Byłego Nazistowskiego Obozu Zagłady Auschwitz­Birkenau w Oświęcimiu. 2.09.2016.

W dniu 2 września 2016 r. 28 uczniów klas trzecich zwiedziło Muzeum Byłego Nazistowskiego Obozu Zagłady Auschwitz­Birkenau w Oświęcimiu. Celem wycieczki była edukacja o holokauście oraz martyrologii narodu polskiego. Uczniowie zwiedzili najpierw obóz główny – Auschwitz, a następnie udały się do Birkenau, gdzie zobaczyli baraki mieszkalne i ruiny krematorów. Opiekę nad uczniami sprawowali wychowawcy mgr Kamila Kowalska i dr Przemysław Dyrlaga oraz mgr Małgorzata Zawada i mgr Tomasz Juraszek.

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego - 2016/2017.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się
1 września o godz. 9:15 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu. W tym dniu uczniów obowiązuje odświętny strój. Msza Św. inaugurująca rok szkolny 2016/2017 odbędzie się dla wszystkich uczniów w kościele NSNMP w Wieprzu o godz. 8:00. Serdecznie zapraszamy!

| Co nowego w roku szkolnym 2016/2017 – najważniejsze informacje |
| WARUNKI UBEZPIECZENIA UCZNIÓW - INFORMACJA DLA RODZICÓW |
| WYCIĄG Z OWU EDU PLUS - INFORMACJA DLA RODZICÓW |

Wykaz uczniów przyjętych do klas pierwszych - 2016/2017.


Poniżej przedstawiamy wykaz uczniów przyjętych do klas pierwszych w Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu na rok szkolny 2016/2017.

| WYKAZ UCZNIÓW |

ZOBACZ WIĘCEJ
Licznik odwiedzin
odsłon od 3.XII.2008r.
OUR SCHOOL
A BIT ABOUT US

Gimnazjum jest laureatem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych projektów.

Mottem szkoły jest:
Semper in altum!

- "Zawsze wzwyż"

Konkursy
Rodzice
Szkoła ponadgimnazjalna
Inne
Archiwum
Gimnazjum w Wieprzu
WYBRANE FILMY: Nasza szkoła...: MINĘŁO 15 LAT...: ...przy szkole: PREZYDENT USA I MY: PREZYDENT MALTY I MY: PREMIER POLSKI I MY: KONSUL GENERALNY POLSKI W ROSJI I MY: