Solenizantami tego dnia są:                                                        
Strona główna | Kalendarz | Rekrutacja | Szkoła z klasą
Certyfikat
Certyfikat
Nasi partnerzy
Szkoła
Uczniowie
Dokumenty
Wymiana międzynarodowa
KONTAKT DO SZKOŁY
Copyright ©
Szkoła Podstawowa
im. Jana Klicha w Wieprzu
34-382 Bystra
ul. Szkolna 800
Tel/Fax. +48 33 867-59-12
SEKRETARIAT: spwieprz@poczta.onet.pl
ADMIN. STRONY:
Alina JakubiecZESPÓŁ SZKÓŁ W WIEPRZU
GIMNAZJUM MIĘDZYNARODOWEGO PARTNERSTWA
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W WIEPRZU

BIBLIOTEKA


Regulamin wypożyczania podręczników
Regulamin
Zasoby
Konkursy
Statystyka
Linki

opiekunem biblioteki jest: mgr Alina Jakubiec

Godziny otwarcia
mediateki szkolnej:

poniedziałek
9:40 - 13:40
wtorek
12:30 - 13:45
środa
8:00 - 12:45
czwartek
9:00 - 13:00
piątek
9:00 - 10:00W roku szkolnym 2017/2018 nasza biblioteka będzie realizowała ogólnopolski projekt, pod patronatem MEN, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 3. Celem tego projektu jest popularyzacja czytelnictwa oraz zachęta do podejmowania inicjatyw na rzecz zwiększenia zainteresowania czytaniem książek wśród dzieci i młodzieży. Projekt umożliwił wybór i zakup książek do biblioteki, o których marzą uczniowie. Wnioski pozwalające na przystąpienie do ogólnopolskiego projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla gimn
Szkolny Konkurs Czytelniczy (luty'2017)
"Lektura szkolna na zawsze w pamięci".Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu promującego czytelnictwo przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych.
Zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące lektury: „Quo vadis”, „Antygona”, „Mitologia”, „Biblia” (materiał przerabiany na lekcjach), „Mały książę”, „Zemsta”, „Dziady cz. II”, „Kamienie na szaniec”. Prace należy dostarczyć nie później niż do 24 marca 2017 r. do Biblioteki . Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pozytywne adnotacje z zachowania, autorzy nagrodzonych prac     dodatkowo otrzymają pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody rzeczowe. Organizacja: mgr Alina Jakubiec.

WYNIKI KONKURSU: REGULAMIN KONKURSU
Szkolny Konkurs Czytelniczy (listopad'2016)
"Czy znasz bohaterów powieści "Krzyżacy" - Henryka Sienkiewicza"?
Od 7.11.2016 r. - 21.11.2016 r. w naszej szkole będzie realizowany konkurs pod hasłem: Czy znasz bohaterów powieści "Krzyżacy" - H. Sienkiewicza? Na korytarzu i w bibliotece co drugi dzień będzie ukrytych 10 pytań z powieści. Właściwą odpowiedź na dane pytanie należy złożyć na kartce z podpisem do biblioteki szkolnej. Kto uzyska największą ilość prawidłowych odpowiedzi, zostanie nagrodzony oceną z języka polskiego i pochwałą do dziennika. Organizacja: mgr Teresa Biela i mgr Alina Jakubiec.

WYNIKI KONKURSU: WYNIKI
Szkolny Konkurs Czytelniczy (październik - listopad'2016)
"Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza".
REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO ZOBACZ
WYNIKI KONKURSU: WYNIKI
Październik 2016 - Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych
WAŻNE INFORMACJE: GAZETKA
PRACE UCZNIÓW: ZOBACZ

NOWOŚCI WYDAWNICZE W BIBLIOTECE 2016
Cass K.: Elita
Cass K.: Rywalki
Cass K.: Jedyna
Oliver L.: Requiem

Szkolny Konkurs Czytelniczy
na najciekawszą autorską recenzję książki i zaprojektowaną do niej okładkę
REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO ZOBACZ
WYNIKI KONKURSU: WYNIKI
XIV Szkolny Konkurs Czytelniczy pod hasłem:
„Zemsta” - Aleksandra Fredry
REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO ZOBACZ
WYNIKI KONKURSU: WYNIKI
XIII Szkolny Konkurs Czytelniczy pod hasłem:
„Rok 2013- rokiem Juliana Tuwima”
WYNIKI KONKURSU: WYNIKI
A TAK WYGLĄDA MEDIATEKA:

Regulamin Biblioteki

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele.
2. Godziny urzędowania biblioteki podane są na drzwiach wejściowych oraz są zamieszczone na stronie www.gimnazjum.konto.pl.
3. Do biblioteki wchodzi się bez jedzenia i picia, torby zostawia się przy umywalce.
4. W bibliotece należy zachowywać się spokojnie i rozmawiać tylko cicho. Uczniowie, którzy przeszkadzają, mogą być wyproszeni z biblioteki przez nauczyciela bibliotekarza oraz mogą otrzymać uwagę za złe zachowanie do dziennika uwag.
5. W bibliotece obowiązuje zakaz korzystania z komórek. Uczniowie, którzy nie stosują się do tego punktu, mogą otrzymać uwagę za korzystanie z telefonu w bibliotece szkolnej do dziennika uwag.
6. Uczniowie mogą wypożyczyć 2 książki na 2 tygodnie, większą ilość należy uzgodnić z bibliotekarzem.
7. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki.
W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić, bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości.
8. Należy starannie obchodzić się z księgozbiorem i wyposażeniem biblioteki.
9. Wypożyczalnia udostępnia zbiory od września danego roku do połowy czerwca. W drugim tygodniu czerwca każdego roku szkolnego, wszystkie wypożyczone książki muszą zostać zwrócone do biblioteki.

§ 4. Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych biblioteki

1. Stanowiska komputerowe w bibliotece zostały zainstalowane do poszukiwań źródłowych w encyklopediach multimedialnych zgromadzonych w bibliotece gimnazjum oraz za pomocą sieci Internet.
2. Każdy użytkownik powinien wpisać się do zeszytu odwiedzin.
3. Fotele przy komputerach są przeznaczone tylko dla uczniów korzystających z komputera lub uczących się.
4. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z komputera zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw.
5. Pierwszeństwo z korzystania ze stanowiska komputerowego mają nauczyciele i pracownicy szkoły.
6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach. 7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast.
8. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.


§ 4. Uwagi

W czasie prowadzenia zajęć lekcyjnych – biblioteka nie udostępnia księgozbioru. Materiały pomocnicze do zajęć lekcyjnych należy wypożyczać na przerwie lekcyjnej.

na górę

|DALEJ |
Licznik odwiedzin
odsłon od 3.XII.2008r.
Gimnazjum w Wieprzu
A BIT ABOUT US

Gimnazjum jest laureatem wielu ogólnopolskich projektów.
Mottem szkoły jest:
Semper in altum!

- "Zawsze wzwyż"

Gimnazjum w Wieprzu
Konkursy
Rodzice
Szkoła ponadgimnazjalna
Inne
Archiwum© Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu | Admin: Alina Jakubiec