Konkurs Wokalno - Taneczny
MusicPlay-Show
REGULAMIN KONKURSU


Edycja XVIII [2017/2018]
REGULAMIN KONKURSU:

 

Cele konkursu:

§ propagowanie kultury muzycznej,
§ propagowanie różnych form tanecznych.

Organizator konkursu:

§ Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu.
§ osoby odpowiadające za przebieg konkursu:
Koordynator konkursu: mgr Alina Jakubiec,
nauczyciele wspomagający: mgr Małgorzata Krzuś, mgr Anna Micherda, dr Przemysław Dyrlaga.


§ Konkurs jest organizowany pod patronatem:
Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu, oraz Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Radziechowach-Wieprzu.

Założenia programowo – organizacyjne:

§ W konkursie uczestniczą uczniowie Gimnazjów i Szkół Podstawowych z terenu Gminy Radziechowy – Wieprz.
§ Konkurs obejmuje dwie kategorie:
Kategoria I – WOKALNA - soliści wykonujący utwory znanych artystów na żywo z towarzyszeniem akompaniamentu muzycznego, grupy tanecznej, instrumentalnej lub chórku (dopuszcza się odtwarzanie melodii – pliki mp3 powinny być dostarczone wcześniej przed konkursem lub przesłane do organizatora na maila: alusiajx@gmail.com wraz ze zgłoszeniem uczniów do konkursu).
Kategoria II – TANIEC – dopuszcza się dowolny repertuar w tej kategorii, grupa tancerzy winna składać się z minimum 3 osób. (pliki mp3 powinny być dostarczone wcześniej przed konkursem lub przesłane do organizatora na maila: alusiajx@gmail.com wraz ze zgłoszeniem uczniów do konkursu). W tej kategorii mogą być łączone szkoły podstawowe z gimnazjalnymi w zależności od zainteresowania w.w kategorią.


Zasady oceniania – punktacja:

§ Komisja będzie przyznawać punkty od 1 do 20 w każdej z kategorii.

PRZY OCENIANIU DECYDOWAĆ BĘDĄ:

• Kategoria I – poprawne wykonanie utworu pod względem wokalnym (intonacja, dykcja, poczucie rytmu) ogólne wrażenia artystyczne.
• Kategoria II – dobór repertuaru, umiejętność poruszania się na scenie, zgranie w grupie – taniec, dobór stroju, przebojowość.

Zgłoszenia:

§ Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie, dokonują zapisów u wyznaczonego nauczyciela w danej szkole.
§ Zgłoszenia (imię i nazwisko ucznia, klasa, repertuar, orientacyjny czas trwania utworu, imię i nazwisko opiekuna) należy przesłać na adres organizatora w terminie do 27 kwietnia 2018 r.

Nagrody:

§ • Organizatorzy konkursu zapewniają nagrody rzeczowe i dyplomy za zdobycie 1, 2 miejsca w każdej z kategorii [zespoły powyżej 8 osób mogą otrzymać 1 nagrodę i 1 dyplom dla grupy].
§ Laureaci konkursu oraz jego opiekunowie otrzymają pamiątkowy dyplom.

Termin konkursu:

§ Konkurs składa się z trzech etapów:
a.) ETAP I - do do 20 kwietnia 2018 r. (za przebieg oraz ewentualne nagrody odpowiada dana szkoła).
b.) ETAP II – (finał międzyszkolny) odbędzie się się 11 maja 2018 r., godz. 11:00 (piątek) w Szkole Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu.
c.) ETAP III – koncert laureatów - 25 maja 2018 r., godz. 11:00 (piątek) w Szkole Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu. Za przebieg oraz nagrody odpowiada organizator konkursu.


GimPlay-Show Regulamin konkursu - edycja 2016/2017(pdf)
Zgłoszenia do konkursu
napisz: Alina Jakubiec

[XVII GimPlay-Show]
[XVI GimPlay-Show]
[XV GimPlay-Show]
[XIV GimPlay-Show]
[XIII GimPlay-Show]
[XII GimPlay-Show]
[XI GimPlay-Show]
[X GimPlay-Show]
[IX GimPlay-Show]
[VIII GimPlay-Show]
[VII GimPlay-Show]
[VI GimPlay-Show]
[V GimPlay-Show]
[IV GimPlay-Show]
[III GimPlay-Show]
[II GimPlay-Show
[I GimPlay-Show]

Serdecznie zapraszają:
Gimnazjum w Wieprzu
Urząd Gminy Radziechowy Wieprz
GCKPiT w Radziechowach-Wieprzu
wróć do strony głównej

Wyślij maila:


© 2001 - 2017 by
ZAPRASZAMY