Solenizantami tego dnia są:                                                        
Strona główna | Kalendarz | Rekrutacja | Szkoła z klasą
Certyfikat
Certyfikat
Nasi partnerzy
Szkoła
Uczniowie
Dokumenty
Wymiana międzynarodowa
KONTAKT DO SZKOŁY
Copyright ©
Szkoła Podstawowa
im. Jana Klicha w Wieprzu
34-382 Bystra
ul. Szkolna 800
Tel/Fax. +48 33 867-59-12
SEKRETARIAT: spwieprz@poczta.onet.pl
ADMIN. STRONY:
Alina JakubiecZESPÓŁ SZKÓŁ W WIEPRZU
GIMNAZJUM MIĘDZYNARODOWEGO PARTNERSTWA
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W WIEPRZU

KONKURS INTERDYSCYPLINARNY


POBIERZ REGULAMIN:
"NASZA MAŁA I WIELKA OJCZYZNA"

KOORDYNATOR KONKURSU: dr Przemysław Dyrlaga

REGULAMIN:
1. Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży gimnazjalnej wiedzy o historii, kulturze i środowisku przyrodniczo-geograficznym Żywiecczyzny i Polski, przywiązania do tradycji kulturowych regionu i narodu oraz szacunku do otaczającego nas środowiska.
2. W konkursie może brać udział każdy uczeń gimnazjum. Zainteresowani dokonują zapisów u wskazanych nauczycieli.
3. Konkurs będzie trwał od października 2016 do maja 2017 r.
4. Konkurs składa się z konkursów składowych. Każdy z nich składa się z jednego etapu – szkolnego. Ich tematykę i przewodniczących komisji, oceniających prace uczniów, podaje tabela. Przewodniczący ustalają terminy oraz członków komisji poszczególnych konkursów składowych.

Konkurs historyczny

dr Przemysław Dyrlaga
Konkurs historyczny: zy znasz dzieje Żywiecczyzny? (ze szczególnym uwzględnieniem dziejów rodzinnej miejscowości)
Konkurs krajoznawczy

mgr Tomasz Juraszek
Konkurs krajoznawczy: Środowisko przyrodnicze, geograficzne i dziedzictwo kulturowe Żywiecczyzny.

Konkurs informatyczny

mgr Alina Jakubiec
Konkurs informatyczny: grafika komputerowa "Moja miejscowość i jej okolice".

Konkurs recytatorski

mgr Teresa Biela
Zakres tematyczny obejmuje: Poezja naszych gór.

Konkurs matematyczny

mgr Jolanta Kuś
Zakres tematyczny obejmuje: Żywiecczyzna w liczbach.

Konkurs przyrodniczy

mgr Małgorzata Krzuś
Temat konkursu: Zielnik żywiecki.
5. Komisji Konkursowej przewodniczy koordynator konkursu mianowany przez Dyrektora Gimnazjum. W jej skład wchodzą obok niego przewodniczący komisji konkursów składowych.

6. Konkursy historyczny, krajoznawczy, ekologiczny i matematyczny mają formę testów. Zakres materiału podają do wiadomości uczniów oraz przygotują testy komisje tych konkursów. Ocenie podlega wiedza. Wyniki testu decydują o zajętych miejscach.

7. W ramach konkursu recytatorskiego zainteresowani uczniowie przygotowują 2 wiersze, przy czym jeden z nich będzie utworem grupy Gronie lub własnym o tematyce regionalnej. Ocenie podlegać będzie w systemie punktowym (w sumie można zdobyć 15 pkt.):

a) dobór repertuaru (0-5 pkt. za każdy wiersz);

b) interpretacja utworu (0-5 pkt. za każdy wiersz);

c) ogólny wyraz artystyczny (0-5 pkt. za każdy wiersz).

8. W ramach konkursu informatycznego zainteresowani przygotują prace w dwóch kategoriach: prezentację multimedialną o szeroko rozumianej tematyce związanej z regionalnymi tradycjami wielkanocnymi lub grafikę komputerową na ten sam temat. Każdy biorący udział może złożyć tylko jedną pracę w wybranej kategorii.

9. W kategorii prezentacji multimedialnych ocenie podlegać będzie w systemie punktowym (w sumie można zdobyć 25 pkt.):

a)zgodność pracy z tematem (0-5 pkt.);

b)kompozycja (0-5 pkt.);

c)szczególne właściwości pracy – oryginalność, śmiałość ujęcia,

humor itp. (0-5 pkt.); d)dobór środków wyrazu (0-5 pkt.)

e)samodzielność (0-5 pkt.)

10. W kategorii grafik komputerowych ocenie podlegać będzie w systemie punktowym (w sumie można zdobyć 20 pkt.):

a)zgodność pracy z tematem (0-5 pkt.);

b)kompozycja (0-5 pkt.);

c)szczególne właściwości pracy – oryginalność, śmiałość ujęcia, humor, itp. (0-5 pkt.);

11. W ramach konkursu z języka angielskiego zainteresowani uczniowie napiszą w obecności nauczyciela prace pisemną opisującą region, w którym mieszkają. Ocenie będzie podlegać w systemie punktowym (w sumie można zdobyć 18 punktów):

a)zgodność pracy z tematem (0-3 pkt.);

b)kompozycja (0-3 pkt);

c)styl (0-3 pkt);

d)poprawność językowo-gramatyczna (0-3 pkt);

e)ortografia i interpunkcja (0-3 pkt.; za każdy błąd odejmuje się 1 pkt; powyżej 4 błędów punktów nie przyznaje się);

f)zasób słownictwa (0-3 pkt.).

12. Po przeprowadzeniu każdego z konkursów składowych zbierze się właściwa komisja i spisuje protokół według wzoru. Następnego dnia komisja może podać nieoficjalne wyniki do wiadomości uczniów.

13. Dla biorących udział w konkursach składowych przewidziano następujące nagrody:

a)uczestnicy konkursu – pochwałę do „Dziennika Wychowawczego” i 1 pkt.;

b)miejsca II-III - pochwałę do „Dziennika Wychowawczego”, cząstkową ocenę bardzo dobrą (5) z przedmiotu, którego uczy nauczyciel odpowiedzialny za konkurs i 3 pkt.

c)miejsce I– pochwałę do „Dziennika Wychowawczego”, cząstkową ocenę celującą (6) z przedmiotu, którego uczy nauczyciel odpowiedzialny za konkurs i 5 pkt.

14. Po przeprowadzeniu wszystkich konkursów składowych zbierze się Komisja Konkursu i spisze protokół zbiorczy, w którym zsumuje punkty zdobyte przez każdego z uczestników konkursu interdyscyplinarnego w konkursach składowych.

15. Laureatami konkursu będą uczniowie, którzy po zsumowaniu uzyskają największą liczbę punktów, zajmując kolejno I, II i III miejsce.

16. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu interdyscyplinarnego NASZA MAŁA I WIELKA OJCZYZNA nastąpi na uroczystym apelu. Wyniki konkursu ogłosi oraz wręczy dyplomy i nagrody Dyrektor Gimnazjum.
Licznik odwiedzin
odsłon od 3.XII.2008r.
Gimnazjum w Wieprzu
A BIT ABOUT US

Gimnazjum jest laureatem wielu ogólnopolskich projektów.
Mottem szkoły jest:
Semper in altum!

- "Zawsze wzwyż"

Gimnazjum w Wieprzu
Konkursy
Rodzice
Szkoła ponadgimnazjalna
Inne
Archiwum© Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu | Admin: Alina Jakubiec