Solenizantami tego dnia są:                                                        
Strona główna | Kalendarz | Rekrutacja | Szkoła z klasą
Certyfikat
Certyfikat
Nasi partnerzy
Szkoła
Uczniowie
Dokumenty
Wymiana międzynarodowa
Szkoła
Copyright ©
Szkoła Podstawowa
im. Jana Klicha w Wieprzu
34-382 Bystra
ul. Szkolna 800
Tel/Fax. +48 33 867-59-12
SEKRETARIAT: spwieprz@poczta.onet.pl
ADMIN. STRONY:
Alina Jakubiec


BIBLIOTEKA SZKOLNA


Strona biblioteki

Regulamin
Zasoby
Konkursy
Statystyka
Linki
REGULAMIN


Regulamin Biblioteki Gimnazjum Nr2 w Wieprzu
§ 1. Postanowienia ogólne

1. Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele Gimnazjum w Wieprzu.
2. Godziny urzędowania biblioteki podane są na drzwiach wejściowych oraz są zamieszczone na stronie www.gimnazjum.konto.pl.
3. Do biblioteki wchodzi się bez jedzenia i picia, torby zostawia się przy umywalce.
4. W bibliotece należy zachowywać się spokojnie i rozmawiać tylko cicho. Uczniowie, którzy przeszkadzają, mogą być wyproszeni z biblioteki przez nauczyciela bibliotekarza oraz mogą otrzymać uwagę za złe zachowanie do dziennika uwag.
5. W bibliotece obowiązuje zakaz korzystania z komórek. Uczniowie, którzy nie stosują się do tego punktu, mogą otrzymać uwagę za korzystanie z telefonu w bibliotece szkolnej do dziennika uwag.
6. Uczniowie mogą wypożyczyć 2 książki na 2 tygodnie, większą ilość należy uzgodnić z bibliotekarzem.
7. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki.
W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić, bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości.
8. Należy starannie obchodzić się z księgozbiorem i wyposażeniem biblioteki.
9. Wypożyczalnia udostępnia zbiory od września danego roku do połowy czerwca. W drugim tygodniu czerwca każdego roku szkolnego, wszystkie wypożyczone książki muszą zostać zwrócone do biblioteki.

§ 4. Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych biblioteki

1. Stanowiska komputerowe w bibliotece zostały zainstalowane do poszukiwań źródłowych w encyklopediach multimedialnych zgromadzonych w bibliotece gimnazjum oraz za pomocą sieci Internet.
2. Każdy użytkownik powinien wpisać się do zeszytu odwiedzin.
3. Fotele przy komputerach są przeznaczone tylko dla uczniów korzystających z komputera lub uczących się.
4. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z komputera zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw.
5. Pierwszeństwo z korzystania ze stanowiska komputerowego mają nauczyciele i pracownicy szkoły.
6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach. 7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast.
8. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.


§ 4. Uwagi

. W czasie prowadzenia zajęć lekcyjnych – biblioteka nie udostępnia księgozbioru. Materiały pomocnicze do zajęć lekcyjnych należy wypożyczać na przerwie lekcyjnej.

Licznik odwiedzin
odsłon od 3.XII.2008r.
Gimnazjum w Wieprzu


A BIT ABOUT US

Gimnazjum jest laureatem wielu ogólnopolskich projektów.
Mottem szkoły jest:
Semper in altum!

- "Zawsze wzwyż"

Gimnazjum w Wieprzu
Konkursy
Rodzice
Szkoła ponadgimnazjalna
Inne
Archiwum© Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu | Admin: Alina Jakubiec