Solenizantami tego dnia są:                                                        
Strona główna | Kalendarz | Rekrutacja | Szkoła z klasą
Certyfikat
Certyfikat
Nasi partnerzy
Szkoła
Uczniowie
Dokumenty
Wymiana międzynarodowa
KONTAKT DO SZKOŁY
Copyright ©
Zaspół Szkół w Wieprzu
Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu
34-382 Bystra
ul. Szkolna 800
Tel/Fax. +48 33 867-59-12
SEKRETARIAT: gimnazjumwieprz@gmail.com
ADMIN. STRONY:
Alina Jakubiec


Gimnazjum Publiczne w Wieprzu

ORGANIZACJE SZKOLNE

Strona główna

PCK
LOP
SKKTW naszej szkole działa kilka organizacji.

 • SZKOLNE KOŁO PCK
 • SKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNE
 • SZKOLNE KOŁO LIGI OCHRONY PRZYRODY
  Polski Czerwony Krzyż - najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych imprez masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem znajomości międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych. Polski Czerwony Krzyż działa na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. z 1964 r. Nr 41, poz. 276) oraz wydanego na jej podstawie Statutu zatwierdzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 237, poz. 2372).
  PCK jest stowarzyszeniem krajowym Czerwonego Krzyża Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu Konwencji Genewskich o ochronie ofiar wojny z dnia 12 sierpnia 1949 roku (Dz. U. z 1956 r. Nr 38, poz. 171) i Protokołów dodatkowych do tych Konwencji z dnia 8 czerwca 1977 roku (Dz. U. z 1992 r. Nr 41, poz. 175).

  Turystyka – zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym. Słowo turystyka pochodzi od francuskiego pojęcia tour, które oznacza wycieczkę, podróż kończącą się powrotem do miejsca skąd nastąpił wyjazd. W XVII wieku mianem tourist określano uczestników podróży po kontynencie europejskim (tzw. grand tour) podejmowanych przez arystokratyczną młodzież angielską, która po ukończeniu szkoły średniej wyjeżdżała m.in. do Francji i Włoch w celu kontynuacji nauki. Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) definiuje turystykę jako ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest aktywność zarobkowa wynagradzana w odwiedzanej miejscowości.

  Liga Ochrony Przyrody – ogólnopolskie stowarzyszenie, którego celem jest ochrona przyrody. Jest organizacją pożytku publicznego działającą na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz własnego statutu[1]. Liga jest najstarszą organizacją ekologiczną w kraju. Została założona w 1928 roku. Godłem jest żubr z nazwą organizacji.
  Cele LOP:
  * prowadzenie działalności edukacyjnej w celu kształtowania stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego,ji.
  * popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody,
  * zachęcanie do podejmowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego oraz organizowania takich prac,
  * inicjowanie oraz inspirowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego,
  * czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz interweniowanie w przypadkach jego naruszenia.


  Zapraszamy do zapoznania się z organizacjami działającymi w naszej szkole.
 • Licznik odwiedzin
  odsłon od 3.XII.2008r.
  Gimnazjum w Wieprzu
  A BIT ABOUT US

  Gimnazjum jest laureatem wielu ogólnopolskich projektów.
  Mottem szkoły jest:
  Semper in altum!

  - "Zawsze wzwyż"

  Gimnazjum w Wieprzu
  Konkursy
  Rodzice
  Szkoła ponadgimnazjalna
  Inne
  Archiwum  © Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu | Admin: Alina Jakubiec