Solenizantami tego dnia są:                                                        
Strona główna | Kalendarz | Rekrutacja | Szkoła z klasą
Certyfikat
Certyfikat
Nasi partnerzy
Szkoła
Uczniowie
Dokumenty
Wymiana międzynarodowa
Szkoła
Copyright ©
Gimnazjum Publiczne nr2
w Wieprzu
Ul. Szkolna 800
34-382 Bystra
Tel/Fax. +48 33 867-59-12
gimnazjumwieprz@gmail.comSZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Strona główna

szkoły średnie publiczne
szkoły średnie niepubliczne
szkoły zawodowe publiczne
szkoły zawodowe niepubliczne

Już niedługo rozpocznie się tegoroczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Najbardziej będą oblegane szkoły techniczne i licea ogólnokształcące. Uczniowie wiedzą, że dobra szkoła średnia lepiej przygotowuje do studiów.


Szkoła ponadgimnazjalna – w Polsce szkoła, którą uczeń może rozpocząć po skończeniu gimnazjum; jest to trzeci, nieobowiązkowy poziom kształcenia w Polsce. Tworzenie i zarządzanie publicznymi szkołami ponadgimnazjalnymi jest zadaniem własnym powiatu (miasta na prawach powiatu).
Jest kilka rodzajów szkół ponadgimnazjalnych:
liceum ogólnokształcące;
technikum;
zasadnicza szkoła zawodowa.

Absolwenci ZSZ mogą kontynuować naukę w liceum dla dorosłych, natomiast absolwenci liceów ogólnokształcących oraz techników – w szkole policealnej. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzamin maturalny, mają prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej.

WSZYSTKO O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

CO PO GIMNAZJUM? JAKIE PERSPEKTYWY?


Licznik odwiedzin
odsłon od 3.XII.2008r.
Gimnazjum w Wieprzu
A BIT ABOUT US

Gimnazjum jest laureatem wielu ogólnopolskich projektów.
Mottem szkoły jest:
Semper in altum!

- "Zawsze wzwyż"

Gimnazjum w Wieprzu
Konkursy
Rodzice
Szkoła ponadgimnazjalna
Inne
ArchiwumCopyright by Gimnazjum Publiczne w Wieprzu | Copyright © Administrator: Alina Jakubiec