Solenizantami tego dnia są:                                                        
Strona główna | Kalendarz | Rekrutacja | Szkoła z klasą
Certyfikat
Certyfikat
Nasi partnerzy
PROJEKT
Galeria zdjęć:

„Zawsze wzwyż - razem wzwyż”

Koordynator projektu: mgr Agnieszka Piątek - Tyc.

Hiszpania
Hiszpania dwujęzyczność
Hiszpania - wizyta u Burmistrza

Malta
Malta dwujęzyczność


„Zawsze wzwyż - razem wzwyż” - 11.04.2015 r.
Idea uczenia sie przez całe życie, która rozwinęła się już na początku XX wieku, w dzisiejszych czasach nie wydaje się być już tylko humanistyczną koncepcją, ale przede wszystkim sposobem na funkcjonowanie właściwie w każdej dziedzinie zawodowej. Podyktowana jest ona głównie gwałtownym rozwojem techniczno - naukowym i pracownicy oraz potencjalni kandydaci na różne stanowiska zawodowe , aby spełnić wymagania współczesnego rynku muszą mieć dostęp do edukacji na każdym etapie życia. Zwłaszcza zasadną wydaje się ona w przypadku nauczycieli - grupy zawodowej, która zaraz po rodzicach jest głównym nośnikiem wiedzy dla młodego pokolenia. Aby zasłużyć na miano dobrego nauczyciela bez wątpienia należy na bieżąco dostosowywać się do rzeczywistości która w kontekście progresu naukowego i technicznego galopuje do przodu, a ofiarami tego pędu są głównie ci, którym idea uczenia sie przez całe życie jest obca lub w jakimś sensie niewygodna.

Grupą nauczycieli, która zdecydowanie popiera wspomnianą koncepcję, a poprzez swoje doświadczenia stała się wręcz propagatorem nieustawania w samokształceniu, są pedagodzy z Zespołu Szkół w Wieprzu , gdzie właśnie dobiega końca realizacja projektu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej). Wszystko zaczęło się od pomysłu, który w formie wniosku o dofinansowanie trafił do Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji i po akceptacji mógł zostać wprowadzony w życie placówki.

Działania w ramach projektu były rozłożone na 24 miesiące i realizowano je w trzech fazach: przygotowawczej, w fazie mobilności zagranicznych oraz w fazie końcowej, zwanej także fazą ewaluacji i upowszechniania projektu. Faza przygotowawcza obejmowała zakres czynności organizacyjnych związanych z realizacją poszczególnych działań w ramach projektu oraz z uczestnictwem w zajęciach z przygotowania językowego w ramach którego nauczyciele, wówczas jeszcze Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu ( od września 2016 roku - Zespół Szkół w Wieprzu) systematycznie brali udział w lekcjach języka angielskiego, aby poznawszy podstawowe zwroty, mieli swobodę samodzielnego porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego . Faza mobilności to właściwie kluczowy element projektu, którym był wyjazd kadry na kurs języka angielskiego do szkoły w wybranym kraju należącym do Unii Europejskiej i tam utrwalanie oraz poszerzanie kompetencji językowych. Łącznie w projekcie wzięło udział 10 nauczycieli, z których ośmioro zadeklarowało chęć uczestnictwa w kursie w Hiszpanii a dwoje na Malcie. Programy szkoleń zostały uprzednio ustalone przez obie strony projektu i sporządzone tak, aby spełniać oczekiwania każdego z uczestników z uwzględnieniem przedmiotu jakiego dany nauczyciel naucza. Jednak wspomniane umiejętności to nie jedyne kompetencje jakie nabyli nauczyciele. Przede wszystkim dowiedzieli się jak wyglądają systemy edukacji w krajach partnerskich, na czym polega nauczanie dwujęzyczne, jak tworzyć rozkłady materiału i kryteria oceniania, jak przygotować formy sprawdzania wiedzy- każdy nauczyciel miał możliwość konsultacji z nauczycielem tego samego przedmiotu z kraju partnerskiego celem poznania metod i form wprowadzania nauczania dwujęzycznego na poszczególnym przedmiocie ze zwróceniem szczególnej uwagi na wykorzystanie technologii informacyjnych. Ponadto mieli możliwość zapoznać się z realizacją takich programów edukacyjnych jak : "Let me learn" oraz "Plan para Reducir el Abandono Escolar" (program zapobiegający przedwczesnemu rezygnowaniu z edukacji). Uczestnicy mieli możliwość bliższego poznania Europejskich Ram Kwalifikacji dla Kompetencji Kluczowych. Konkretna wiedza i umiejętności to najcenniejsze, co uzyskali uczestnicy projektu podczas mobilności ale jak z czasem stwierdzili - równie cenne są kompetencje nabywane automatycznie tj. społeczne i kulturowe. Przebywając za granicą poznali odmienność kulturową partnera co przyczyniło się również do wzrostu tolerancji dla odmienności. Będąc niejednokrotnie skazanymi na samych siebie, podnieśli swoje umiejętności negocjacyjne, odczuli na czym polega sztuka kompromisu, jak istotna jest asertywność w podejmowaniu nie tylko zawodowych decyzji. Jednak jak zgodnie stwierdzili, ogromnym sukcesem dla nich - żeby nie powiedzieć że największym, był wzrost wiary we własne siły, a co za tym idzie - wyższa samoocena, pozbycie sie poczucia wypalenia zawodowego oraz co szczególnie dotyka nauczycieli starszych stażem - dyskomfort wywołany nienadążaniem za nowoczesnością. Nieodłącznym elementem wyjazdów zagranicznych było również poznanie historii kraju, regionu, sztuki lokalnej oraz polityki kraju ze szczególnym odniesieniem do polityki samorządowej względem pracowników oświaty.

Będąc obecnie w fazie upowszechniania projektu, nauczyciele Zespołu Szkół w Wieprzu zgodnie podkreślają, iż udział w projekcie był jednym z najbardziej znaczących momentów w ich życiu zawodowym a niektórzy nie wahają się użyć określenia "punktem zwrotnym" w podejściu do nauczania. Podsumowując swoje zaangażowanie w działania wynikające z realizacji projektu nauczyciele wśród rezultatów końcowych wymieniają: wzrost motywacji do samokształcenia, w tym rozwijania umiejętności językowych ,chęć stawania się konkurencyjnym na rynku pracy, wykorzystywanie innowacyjności w nauczaniu , wolę uczestnictwa lub pisania podobnych projektów i w miarę możliwości korzystanie z funduszy europejskich oraz poznawanie innych kultur nie ograniczając się tylko do Starego Kontynentu.

W PROJEKCIE WZIĘLI UDZIAŁ:
MALTA: Magdalena Szczotka, Anna Mrowiec.

HISZPANIA: Agnieszka Piątek-Tyc, Teresa Biela, Jolanta Kuś, Alina Jakubiec, Kamila Kowalska, Barbara Piątek-Matlas, Małgorzata Krzuś, Jan Gałysa.Licznik odwiedzin
odsłon od 3.XII.2008r.
Gimnazjum w Wieprzu
A BIT ABOUT US

Gimnazjum jest laureatem wielu ogólnopolskich projektów.
Mottem szkoły jest:
Semper in altum!

- "Zawsze wzwyż"

Gimnazjum w Wieprzu
Strona Gimnazjum w Wieprzu
Wymiany międzynarodowe

Copyright by Gimnazjum Publiczne w Wieprzu | Administrator: ©Alina Jakubiec