Akcja Szkolnego Klubu Wolontariatu
Opiekunowie: mgr A. Jakubiec i mgr M. Krzuś


Od początku