PROJEKT
           GRUPA
        WYCIECZKI
       WARSZTATY
          GALERIA
   NASI PARTNERZY
Poland Espana

PROJEKT
AUTOR:
GIMNAZJUM W WIEPRZU
UL. SZKOLNA 800
34 - 382 BYSTRA
TEL.: (0048) 8675906

KOORDYNATOR
LIC. AGNIESZKA PIĄTEK
Telefon: (0048) 609223785


Projekt, którego tytuł brzmi : "Dziedzictwo kulturowe i walory turystyczne naszych regionów" jest wspólnym przedsięwzięciem dwóch szkół: naszego Gimnazjum, które pełni funkcję instytucji koordynującej oraz Liceum Juan de Padilla mieszczącego się Torrijos (Hiszpania), które jest instytucją partnerską. W prace nad projektem jest zaangażowanych 20 uczniów z każdej ze szkół, którzy są nadzorowani i wspomagani przez nauczycieli. Podczas realizacji projektu przedstawiciele każdej ze szkół będą koncentrować się na takich tematach jak: sztuka, historia, języki obce, ekologia, kuchnia, czas wolny, zwyczaje i folklor. W trakcie trwania roku szkolnego uczestnicząc w wycieczkach przedmiotowych jak również krajoznawczych będą poznawać regiony, w których mieszkają, będą gromadzić informacje związane z tematem projektu w celu wykonania "Przewodnika Turystycznego", który będzie stanowił produkt końcowy ewaluujący całoroczny trud. Realizacja projektu to także zaplanowana wzajemna czternastodniowa wizyta w partnerskich szkołach, na którą uda się 20 uczniów z każdej szkoły. Celem w/w spotkań będzie dzielenie się wzajemnymi doświadczeniami w gromadzeniu materiałów, odwiedzanie miejsc atrakcyjnych pod względem kulturowym jak i turystycznym. Główne cele jakie przyświecają pracy nad projektem są: poznanie różnic kulturowych, zwyczajów, wzbudzanie tolerancji wobec przedstawicieli innej kultury, promowanie przyjaźni i wzajemnej współpracy oraz polepszanie umiejętności językowych posługując się angielskim jako językiem roboczym oraz nabywanie zdolności w przyswajaniu prostych struktur zdaniowych języka ojczystego kraju partnerskiego.