Solenizantami tego dnia są:                                                        
Strona główna | Kalendarz | Rekrutacja | Szkoła z klasą
Certyfikat
Certyfikat
Nasi partnerzy
Projekt EFS
O PROJEKCIE: SZKOLNA AKADEMIA WIEDZY I UMIEJĘTNOSCI

Kierownik projektu: Wiesław Jakubiec (601 283 483) jakubiec@konto.pl
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy strukturalnych UE. Został stworzony, by redukować różnice w zamożności i jakości życia we wszystkich państwach członkowskich i regionach UE. Tak więc fundusz promuje spójność gospodarczą i społeczną. EFS zajmuje się promocją zatrudnienia w UE. Pomaga państwom członkowskim, sprawiając że siła robocza i firmy są lepiej przygotowane do stawienia czoła nowym, globalnym wyzwaniom. Innymi słowy:
1. Środki finansowe są dzielone pomiędzy państwa członkowskie i regiony, w szczególności te, gdzie rozwój gospodarczy jest mniej zaawansowany.
2. Fundusz jest kluczowym elementem strategii UE 2020 na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, która ma poprawić jakość życia obywateli UE, zapewniając im lepsze kwalifikacje i większe szanse na rynku pracy.


Szkolna Akademia Wiedzy i Umiejętności - to ogromne przedsięwzięcie kierowane do młodych ludzi, którzy pragną rozwijać się pod względem intelektualnym, poszerzać swoje umiejętności w zakresie matematyki, fizyki, chemii, biologii, informatyki, techniki, języków obcych.
To możliwość nauki szycia i gotowania, kształtowania tych umiejętności na możliwie jak najwyższym poziomie.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów w określonej dziedzinie.

Projekt ten realizowany jest przez:
Gminny Zarząd Oświaty Radziechowy–Wieprz na terenie Gimnazjum Publicznego nr2 w Wieprzu w ramach Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie.
Celem projektu jest również wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności.

Wszelkie pytania dotyczące realizacji projektu "Szkolna akademia wiedzy i umiejętności prosimy zgłaszac kierownikowi projektu:

mgr Wiesław Jakubiec
tel. 338675906 lub 601283483

Licznik odwiedzin
odsłon od 3.XII.2008r.
Gimnazjum w Wieprzu


A BIT ABOUT US

Gimnazjum jest laureatem wielu ogólnopolskich projektów.
Mottem szkoły jest:
Semper in altum!

- "Zawsze wzwyż"

Gimnazjum w Wieprzu
Europejski Fundusz Społeczny
Strona Gimnazjum w Wieprzu
Copyright by Gimnazjum Publiczne nr2 w Wieprzu | Copyright © Administrator: Alina Jakubiec