WYMIANA MIĘDZYNARODOWA POLSKA-UKRAINA
Ukraina DC

PROJEKT W POLSCE
Strona główna
Troszkę o nas
Uczestnicy
Nasz język
Nasz region
Galeria zdjęć
Ciekawe linki
Wypowiedzi
Piszą o nas
PROJEKT NA UKRAINIE
Troszkę o nas
Uczestnicy
Nasz język
Nasz region
Galeria zdjęć
Ciekawe linki
Wypowiedzi
Piszą o nas
Copyright (c)
PUWM-2009


ADMINISTRATOR

PROJEKT REALIZOWANY W POLSCE. Wieprz, 16 - 23 Maj 2009 r.

"Poznajemy język, historię oraz walory kulturowe naszego regionu"

CELE PROJEKTU:
Celem tego projektu realizowanego w Polsce jest poznanie dorobku historycznego i kulturowego naszego regionu – w tym języka polskiego oraz funkcjonujących tutaj gwar. Pierwszym etapem będzie wizyta uczniów z Ukrainy w stolicy naszego regionu – Żywcu. Program pobytu zawiera poznanie Żywca i jego okolic, znajdujących się tam zabytków, ciekawych miejsc, które nas wyróżniają (elektrowni szczytowo – pompowej Żar). Młodzież Ukraińska poprzez kilkudniowy pobyt u rodzin polskich - pozna panujące tu zwyczaje i tradycje. Weźmie udział w warsztatach folklorystycznych oraz koncercie organowym, który odbędzie się w miejscowym kościele. Podczas wspólnie spędzonego czasu na warsztatach w Oświęcimiu, Zakopanem czy Krakowie – młodzież ukraińska pozna bogactwo naszej historii – tej radosnej i tej smutnej. W Zakopanem i Krakowie nasi przyjaciele zapoznają się z zabytkami miejscowej architektury oraz historią naszego regionu (zwłaszcza z leżącą po stronie polskiej - częścią Karpat). Istotnym elementem programu będą zajęcia wokalne i wieczory pogodne które sprzyjać będą lepszemu poznawaniu języka partnera. Ponadto, podczas wspólnych warsztatów historyczno – kulturowych, powstanie polsko-ukraińska strona internetowa, która będzie na bieżąco aktualizowana na serwerze naszej szkoły http://gimnazjum.konto.pl/ua/ Ponadto doskonałym uzupełnieniem podejmowanych wyżej działań będą organizowane warsztaty stolikowe, w których mieszane grupy (PL+UA) będą wspólnie wypełniać kartę ćwiczeń.PROJEKT REALIZOWANY NA UKRAINIE. Kamieniec Podolski, 28.09.2009 - 8.10.2009.

"Poprzez język i historię kształtujemy świadomość wspólnego dziedzictwa kulturowego"

CELE PROJEKTU:
Celem projektu realizowanego na Ukrainie jest wzajemne poznanie języka, historii i dziedzictwa kulturowego – w tym panujących zwyczajów (podobieństwa i różnice) regionu Kamieńca Podolskiego. Poprzez udział w warsztatach kulturowo-językowych i historycznych organizowanych na terenie Zespołu Szkół w Kamieńcu Podolskim (razem 8 dni) oraz dwudniowych w placówce ubiegłorocznego partnera w Żydaczowie (razem 4 dni na początku i na końcu projektu) a także w innych miejscach o szczególnym znaczeniu historycznym, kulturowym - uczniowie polscy i ukraińscy będą nie tylko wymieniać się zdobytymi podczas warsztatów informacjami ale przede wszystkim będą gromadzić je na bieżąco tak aby jeszcze na Ukrainie ukończyć roboczą wersję dwujęzycznej strony internetowej, publikowanej już od dziś na serwerze polskiej szkoły: http://gimnazjum.konto.pl/ua/ Będzie ona główną formą dokumentacji tego projektu. Ponadto w celu lepszego poznania języka - nasza i ukraińska młodzież weźmie aktywny udział w realizacji wspólnej inscenizacji pt.: „Jaś i Małgosia” (zrealizujemy ją w obu językach). Na stronie WWW pojawią się nie tylko informacje (zdjęcia, filmy opisy) poznanych miejsc, realizacji warsztatów ale też pojawi się słownik najważniejszych słówek oraz zwrotów: polskich, ukraińskich. Trwałym efektem tego projektu będzie nawiązanie współpracy z nowym partnerem ukraińskim (szkoła w Kamieńcu Podolskim) oraz zacieśnienie już istniejących dobrych kontaktów z ubiegłorocznym partnerem z Żydaczowa, dzięki któremu mamy zapewnione dwa warsztaty (w Żydaczowie oraz Lwowie).Szczegółowy program obu projektów samodzielnie kształtowali polscy organizatorzy w porozumieniu z partnerami ukraińskimi. W obu programach uwzględniono następujące komponenty:


 • „Historia lokalna”. Młodzież polska przygotowuje zajęcia z historii własnej miejscowości.
 • „Kultura regionu”. Prezentacja kultury danego regionu na kulturalnej mapie Polski.
 • „Poznajemy język sąsiada”. Młodzi ludzie, w lekkiej formie poznają podstawy języka sąsiada.
 •  


  Koordynator projektu PUWM
  Koordynator całości projektu

  Opiekun grupy
  Koordynator warsztatów w Polsce (biologia, przyroda)

  Opiekun grupy PL
  koordynator warsztatów na UA (informatyk)

  Opiekun grupy PL
  koordynator warsztatów na UA (lingwista)

  Tłumacz z Polski
  Tłumacz

  Koordynator projektu w Polsce
  koordynator warsztatów PL (geografia, historia), nauczyciel wspomagający oraz dokumentalista na UA

  Dyrektor Ukrainskiej Szkoły (Zespół Szkół nr 13 w Kamieńcu Podolskim)
  Animator projektu na Ukrainie

  Tłumacz z Ukrainy w PL (Dyrektor Gimnazjum z Żydaczowa)
  Tłumacz

  Opiekun grupy UA
  Władysława Michajłowa - animator warsztatów na Ukrainie